[ Tapas ]

Mixed chopping board – [€14,00]

Ducal Montagnana DOP raw ham
Herb lard
Coppa DOP Gagliardi Piacentina
Shepherd’s cheese
Briè Châteaux de France
Form.Pincion de Selva